Evenementen

Bij veel evenementen in en rond onze Gemeente Dongen komt u ze tegen, onze vrijwilligers, vrouwen en mannen van EHBO-Dongen, in de geel-blauwe hesjes en rugzakken. Altijd staan ze klaar, daar waar hulp geboden zou kunnen worden. Denkt u eens aan de DongenIce, Carnaval, Jaarmarkt, Oranjepark Festival, Sportwedstrijden of de Zomerspelen.

Gemeente Dongen heeft haar beleid m.b.t. veiligheid aanzienlijk aangescherpt en wordt er steeds vaker een beroep gedaan op onze diensten. EHBO-Dongen probeert op deze toenemende vraag in te spelen, door haar mensen goed op te leiden en te werken volgens de allerlaatste procedures!

Als organisator bent u verplicht zorg te dragen voor een goede verzorging van gewonden die tijdens uw evenement voorkomen. Ook voorkomen van ongevallen, letten op de algemene veiligheid etc. valt onder uw verantwoordelijkheid.  EHBO-Dongen kan u daarbij adviseren en zo nodig ook assisteren. De eindverantwoording blijft echter te allen tijde bij u als organiserende partij.

U vraagt via dit formulier de inzet van onze EHBO-ers aan bij onze afdeling evenementencoördinatie. Wanneer wij uw ‘Aanvraag hulpverlening’ ontvangen hebben, gaan wij waar nodig vooraf in overleg met u een plan van aanpak opstellen.

Een ‘Aanvraag hulpverlening Evenement’ dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen te zijn! Is dit niet het geval, dan kan de aanvraag mogelijk niet ingevuld kunnen worden.

Het e-mailadres is: evenementen@ehbo-dongen.nl

Aanvraagformulier  evenementen

  Naam contactpersoon (verplicht)
  E-mailadres contactpersoon (verplicht)
  Telefoonnummer contactpersoon (verplicht)
  Begindatum evenement (verplicht)
  Einddatum evenement
  Locatie (verplicht)
  Verwacht aantal bezoekers
  Reeds aanwezige voorzieningen (vaste plaats, AED, portofoons etc.)
  Beschrijving van het evenement en verdere belangrijke gegevens.