Contactpersonen

EHBO-Dongen is een enthousiaste en echt actieve vrijwilligers vereniging die ca. 100 leden heeft, 3 eerste-hulp instructeurs en 3 lotus-mensen. Samen met onze leden, instructeurs, lotus-mensen, evenement coördinatoren en bestuur zijn wij de vereniging EHBO-Dongen.

Met de evenementcoördinatoren en het bestuur kunt u contact opnemen via onderstaande mailadressen.